DMCA

Aktiven-zhivot.com Съдържанието е защитено с авторско право както по силата на законите на САЩ, така и на чуждите закони, както от aktiven-zhivot.com, така и от доставчиците на съдържание. Заглавието на съдържанието на aktiven-zhivot.com и свързаните с него уебсайтове, включително NewsDaily, остава с aktiven-zhivot.com, неговите филиали, източници и / или лицензодателите. Всяко използване на съдържанието, което не е изрично разрешено от настоящите Общи условия, е нарушение на настоящите Общи условия и може да наруши законите за авторското право, търговската марка и други закони. Съдържанието подлежи на промяна или прекратяване без предизвестие на редакционната преценка на aktiven-zhivot.com. Всички права, които не са изрично предоставени тук, са запазени за aktiven-zhivot.com, доставчиците на съдържание и лицензодателите.

Цялото съдържание на aktiven-zhivot.com и свързаните с него уебсайтове – включително, но не само, началната страница, заглавията на новини и резюмета, статии, изображения, видеоклипове и компютърно кодиране – е защитено от авторското право или от aktiven-zhivot .com или нейните сътрудници, лицензодатели, партньори и спонсори. Никой не може да възпроизвежда нито един от тези материали, нито в печатна, нито в електронна форма, без предварително писмено разрешение от собственика (собствениците), освен както е описано по-долу.